ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้ชื่อ "Young (ยัง) สูบหม้าย"
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 20 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 6 พ.ย.63
(อ่าน 11643)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้ชื่อ "Young (ยัง) สูบหม้าย"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
             ภารกิจสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ กลุ่มนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่ Digitor Thailand มีความประสงค์การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์เพื่อการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะภายใต้หัวข้อ “ Young(ยัง) สูบ หม้าย” เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้คนในสังคมรับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนรวม รวมไปถึงการเปิดโอกาสในนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้แสดงความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานผ่านการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ ถึง  6 พฤศจิกายน 2563

            กติกาและรายละเอียดของโครงการ
          
  ตรวจสอบวิธีการรับสมัครและส่งผลงาน

 


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready