ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรปรับปรุง แก้ไขและกรอกข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและพิมพ์หนังสือรับรองภาษีประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 11 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 1 ม.ค.64
(อ่าน 262)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรปรับปรุง แก้ไขและกรอกข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและพิมพ์หนังสือรับรองภาษีประจำปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ขอให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และกรอกข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี และพิมพ์หนังสือรับรองภาษีประจำปี โดยผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกเลือกเมนูสลิปเงินเดือน ได้ด้วยตนเอง ตามกำหนดเวลา ดังนี้

1. ปรับปรุง แก้ไข และกรอกข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคมของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ธันวาคม 2563
2. พิมพ์หนังสือรับรองภาษีประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป (ปี 2563 พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร.7913 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready