ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อสารมวลชน)
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 18 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 3 ธ.ค.63
(อ่าน 364)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อสารมวลชน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายวิชาการ (สำเร็กจารศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อสารมวลชน) รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน

 รายละเอียด
 

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready