ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 1 ก.พ.64 หมดอายุข่าว 1 มี.ค.64
(อ่าน 87)

  หัวข้อข่าว : ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 รายละเอียด

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์