ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 ก.พ.64 หมดอายุข่าว 16 ก.พ.64
(อ่าน 501)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์