ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและบุคลากรตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 8 ก.พ.64 หมดอายุข่าว 19 ก.ค.64
(อ่าน 778)

  หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและบุคลากรตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ระดับส่วนงาน    แบบฟอร์มเสนอชื่อ

 ระดับมหาวิทยาลัย    แบบฟอร์มเสนอชื่อ

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์