ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 30 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 28 มิ.ย.64
(อ่าน 98)

  หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศ

 แบบฟอร์มให้คะแนน

 แบบฟอร์มเสนอชื่อและข้อมูล


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์