การขอบัตรประจำตัวนิสิตผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY (ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 15 มิ.ย.64 หมดอายุข่าว 9 ส.ค.64
(อ่าน 2878)

  หัวข้อข่าว : การขอบัตรประจำตัวนิสิตผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY (ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2564)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
การขอบัตรประจำตัวนิสิตผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY (ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2564)

      

     นิสิตต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วระบบจะปิดให้บริการและไม่สามารถดำเนินการขอบัตรประจำตัวนิสิตได้
     1. เมื่อนิสิตดำเนินการขอออกบัตรประจำตัวนิสิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์จะจัดส่งบัตรประจำตัวนิสิตไปยังที่อยู่ที่ระบุในแอป SCB EASY ภายใน 7 วันทำการ
     2. กรณีที่นิสิตได้รับบัตรประจำตัวนิสิตล่าช้า นิสิตสามารถติดตามสถานะการจัดส่งผ่าน SCB Call Center โทร 02-777-7777 หรือหากพบว่าบัตรประจำตัวนิสิตมีการสูญหายหรือจัดส่งไม่ถึงมือเจ้าของบัตร ให้นิสิตโทรศัพท์เพื่อแจ้งยกเลิกบัตรกับ SCB Call Center และสามารถดำเนินการออกบัตรผ่านแอป SCB EASY ใหม่ได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หาก SCB Call Center ตรวจสอบการจัดส่งแล้วพบว่าบัตรถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับหรือที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้อง นิสิตสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ผ่าน SCB Call Center

     *กรณีข้อมูลหน้าบัตรที่ปรากฏในแอป SCB EASY ไม่ถูกต้อง หรือดำเนินการขอบัตรภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ให้นิสิตติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาที่วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด

 

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์