ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 7 ก.ค.64 หมดอายุข่าว 30 ก.ค.64
(อ่าน 633)

  หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย : จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หรือสมัครทางออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 30 กรกฎาคม 2564

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลางชั้น 1
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9600 ต่อ 7271

 ประกาศ

ใบสมัคร

 ใบสมัคร 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์