ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ)เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สังกัดนิติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 13 ก.ค.64 หมดอายุข่าว 16 ส.ค.64
(อ่าน 73)

  หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ)เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สังกัดนิติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศ

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์