ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ตำแหน่ง
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 17 ส.ค.64 หมดอายุข่าว 6 ก.ย.64
(อ่าน 916)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ตำแหน่ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 
   - คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 6 อัตรา
   - คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 6 อัตรา
2.ตำแหน่งผู้ปฏิบัิงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
   - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
    (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประเทศ)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : วันที่ 6 กันยายน 2564

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลางชั้น 1  โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9600 ต่อ 7271 และ 093 647 6239 

ประกาศ

 ใบสมัคร

 ใบสมัคร 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์