ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัดสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 31 ส.ค.64 หมดอายุข่าว 29 ก.ย.64
(อ่าน 809)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัดสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัดสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------------------------

 
ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 1 - 20 กันยายน 2564 http://www.tsu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ : วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้สนใจ : ยื่นส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ผ่าน : E-mail : tsu.startup@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 2

  ประกาศ

 ใบสมัคร


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์