ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 24 ก.ย.64
(อ่าน 465)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
จำนวน 1 อัตรา
----------------------------------------------------------
ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)
กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 หรือสมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : วันที่ 24 กันยายน 2564
ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616


ประกาศ

 ใบสมัคร

 ใบสมัคร

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์