ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 28 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 27 ต.ค.64
(อ่าน 428)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

----------------------------------
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
    ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
    ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 5 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
    (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หรือสมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. วิธีการสมัคร: ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 ประกาศ 

 ใบสมัคร

 ใบสมัคร


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์