ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 4 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 26 ต.ค.64
(อ่าน 432)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
----------------------

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
   (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 หรือสมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 26 ตุลาคม 2564

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7460-9616,0-7460-9600 ต่อ 7271,093-6239 หรื่อที่ www.tsu.ac.th

 ประกาศ

 ใบสมัคร

 ใบสมัคร

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์