ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 10 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 29 ต.ค.64
(อ่าน 311)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศ

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์