ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 12 ต.ค.64 หมดอายุข่าว 12 พ.ย.64
(อ่าน 52)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศ

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์วิศวกรรม

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยานยนต์

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงาน

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องล่างและการส่งกำลังของเครื่องยนต์

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์