ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 1 ชุด ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 3 พ.ย.64 หมดอายุข่าว 3 ธ.ค.64
(อ่าน 116)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 1 ชุด ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  (ร่าง) ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ


 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์