ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ซึ่งปฏิบัติงานไม่เต็มตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 15 พ.ย.64 หมดอายุข่าว 7 ธ.ค.64
(อ่าน 1040)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ซึ่งปฏิบัติงานไม่เต็มตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 4 อัตราซึ่งปฏิบัติงานไม่เต็มตาม
กรอบภาระงานของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
----------------------

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :

ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะนิติศาสตร์  จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียดตามบัญชีแนบประกาศ)
อัตราเงินเดือนพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ (รายละเอียดตามบัญชีแนบประกาศ)

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือสมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก : ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7616 หรือที่ www.tsu.ac.th  

 
ประกาศ


 ใบสมัคร


 
ใบสมัคร

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์