ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 30 ธ.ค.64 หมดอายุข่าว 24 ม.ค.65
(อ่าน 733)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามบัญชีแนบประกาศ)

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 หรือสมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : วันที่ 24 มกราคม 2565

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7616,0-7431-7600 ต่อ 7222

 
ประกาศ

 ใบสมัคร


 ใบสมัคร

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์