ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ)
รับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 30 ธ.ค.64 หมดอายุข่าว 31 ม.ค.65
(อ่าน 853)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ตามความต้องการของสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ) (รายละเอียดตามบัญชีแนบประกาศ)

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 หรือสมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7616,0-7431-7600 ต่อ 7222 


 ประกาศ


 ใบสมัคร


 ใบสมัคร

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์