ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 6 พ.ค.65 หมดอายุข่าว 24 พ.ค.65
(อ่าน 299)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
    ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565  สมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

ระกาศ


 ใบสมัคร


 
ใบสมัคร


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์