ประกาศ เรื่อง บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 20 พ.ค.65 หมดอายุข่าว 20 มิ.ย.65
(อ่าน 87)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศ

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์