ธนาคารธนชาตมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 1 มิ.ย.61
(อ่าน 372)
หัวข้อข่าว : ธนาคารธนชาตมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รับมอบเช็คเงินสดจำนวน 100,000 บาท จากนายสุเทพ ณ บางไทร ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายสาขา / CEO Branch Network (FVP) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ