ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี Women's Examplified Award 2018 สาขาการวิจัยและพัฒนา
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ส.ค.61 หมดอายุข่าว 28 ก.ย.61
(อ่าน 441)
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี Women's Examplified Award 2018 สาขาการวิจัยและพัฒนา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี Women's Examplified Award 2018" สาขา การวิจัยและพัฒนา  ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้มอบให้แก่ผู้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ