มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 6 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 6 ต.ค.61
(อ่าน 420)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University Malaysia Sarawak  ณ University Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ ดร. อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมลงนามดังกล่าว