ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เยาวชนและบุคคลต้นแบบ" ประจำปี 2561
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 26 ต.ค.61 หมดอายุข่าว 26 พ.ย.61
(อ่าน 390)
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เยาวชนและบุคคลต้นแบบ" ประจำปี 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย อนันต์ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับรางวัลประทาน “เยาวชนและบุคคลต้นแบบ” ประจำปี 2561 รางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม โดยท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นองค์ประธาน ณ ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลดังกล่าวจัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เพื่อคัดเลือกเยาวชนและบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในด้านต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงานที่ดี
จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ช่วยเหลืองานด้านสาธารณกุศล