คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Jenderal Achmad Yani University
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 1 ธ.ค.61
(อ่าน 427)
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Jenderal Achmad Yani University
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Jenderal Achmad Yani University จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Samsu Rizal กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย" และอาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา อาจารย์อภิรดี จิโรภาส อาจารย์ประจำหลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ "กลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวของไทย" และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเจรจาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย