คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 1 ธ.ค.61
(อ่าน 325)
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะพันธมิตรทางวิชาการ พบปะนิสิตของ Guangxi Normal University ที่มาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงการเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการ