คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับผู้แทนจาก The Ritz-Carlton, Langkawi ประเทศมาเลเซีย
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 1 ธ.ค.61
(อ่าน 442)
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับผู้แทนจาก The Ritz-Carlton, Langkawi ประเทศมาเลเซีย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก The Ritz-Carlton, Langkawi ประเทศมาเลเซีย โดย Mr. Ahmad Shahril Bin Hashim Learning Manager เดินทางมาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) เกี่ยวกับการส่งนิสิตไปปฎิบัติสหกิจศึกษากับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อ.ดร.พิทยาธร แก้วคง ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก อาจารย์วัชรี กุลประสิทธิ์ และอาจารย์อภิรดี สุภาพ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้