ผลงานของอาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 5 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 5 ธ.ค.61
(อ่าน 492)
หัวข้อข่าว : ผลงานของอาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานของอาจารย์ ดร.กฤษฎา  พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง แผ่นปูพื้นจากยางธรรมชาติและกรรมวิธีการผลิต  อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13748 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกอนุสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561