นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ปัจจุบันเพื่องานจิตอาสา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 21 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 21 ธ.ค.61
(อ่าน 492)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ปัจจุบันเพื่องานจิตอาสา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 150 คน ได้ร่วมกันจัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ปัจจุบันเพื่องานจิตอาสา ขึ้น ณ วัดบางดาน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประธานหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และระหว่างศิษย์กับอาจารย์ และเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มแก่นิสิตให้สามารถเรียนรู้หลักการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่นิสิต โดยกิจกรรมที่นิสิตจัดทำ ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด การล้างห้องน้ำวัด การทำความสะอาดบริเวณวัด ทั้งนี้ การไปทำกิจกรรรมของนิสิตตรงกับวันงานทอดกฐินของวัดบางดาน นิสิตจึงได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ของวัดด้วย เช่น ตักไข่หารายได้เพื่อสมทบทุนเข้าวัด การล้างจานและทำความสะอาดจานเพื่อไว้สำหรับต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทอดกฐิน