มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "ต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 29 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 29 ธ.ค.61
(อ่าน 400)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "ต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "ต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ" ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้อง IT) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ "ต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ" โดยผู้แทนศาสนาพุทธ (อาจารย์สดใส ขันติวรพงศ์ ศิลปินนักแปลผู้สร้างสันติภาพผ่านสื่อหนังสือ ผู้แทนศาสนาอิสลาม (ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้) และผู้แทนศาสนาคริสต์ (ศาสนาจารย์อรัญ ตั้งศิริเสถียร ผู้อำนวยการสำนักคริสตจักรมิติใหม่ สงขลา ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวฝ้ายลิกา ยาแดง (อุปนายกสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน)) ตามด้วยการรับชมภาพยนตร์ เรื่อง "ต่างก็รักกัน" และเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนนิสิต สำหรับช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ที่ปรึกษาโครงการ ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา