ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมระดับประเทศจากการประกวดผลงานออกแบบในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ ปีที่ 4 ชนช้างกราฟิก
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 14 ม.ค.62
(อ่าน 416)
หัวข้อข่าว : ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมระดับประเทศจากการประกวดผลงานออกแบบในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ ปีที่ 4 ชนช้างกราฟิก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงาน “รักรอบกาย love is all around” ของ ทีมสมิหลาเจ 2018  นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ นายเด่นไท พรหมแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 4 และ นางสาวสายฝน ทองใบ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์   ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมระดับประเทศ จากการประกวดผลงานออกแบบในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ ปีที่ 4 ชนช้างกราฟิก ในหัวข้อ “Design for the Village : กราฟิกเพื่อชุมชน จากผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งหมด 92 ทีม ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยรายการชนช้างกราฟิก (กราฟิกดีไซน์ แบทเทิลปี4) การแข่งขันกราฟิกดีไซน์ระดับอุดมศึกษาครั้งแรกของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สำหรับผลงานชิ้นนี้ เป็นผลงานการออกแบบพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนคีรีวง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับธรรมชาติ เกิดเป็นคอนเซ็ปท์งาน “รักรอบกาย love is all around” เป็นการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชนคีรีวง 

ข้อมูล : เด่นไทย. พรหมแก้ว