นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารอบ 18 ทีม การประกวดแผนสื่อสารการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 19 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 19 ม.ค.62
(อ่าน 688)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารอบ 18 ทีม การประกวดแผนสื่อสารการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ทีมไทย เด่น มาก โดยมีอาจารย์จิราพร คงรอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ารอบ 18 ทีม การประกวดแผนสื่อสารการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ในโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย - เดนมาร์ค ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปีที่ 3 ตอน Milketing การตลาดต่อยอด "นมไทย-เดนมาร์ค" From Gen Z to Gen X ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์เขียนแผนการตลาด เชิญชวนกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหันมาบริโภค และให้เกิด Admired Brand ต่อนมไทย-เดนมาร์ค อย่างต่อเนื่อง และเชิญชวน กลุ่ม Gen X ซึ่งเป็นพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง (กลุ่มเป้าหมายรอง) ให้ซื้อนมไทย-เดนมาร์ค ให้กับคนในครอบครัว 

ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านเข้ารอบโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค”From Gen Z to Gen X ทั้ง 18 ทีมจะต้องจัดกิจกรรม On Ground Activity และนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามเวลาที่กำหนดเพื่อคัดเลือกทีมที่นำเสนอผลงานดีที่สุดภูมิภาคละ 1 แผน จำนวน 6 ทีม เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว : www.hatyaifocus.com