มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 28 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 28 ม.ค.62
(อ่าน 498)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ครั้งที่ 10 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแสดงมโนราห์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามด้วยการอ่านบทกวีย้อนอดีตเมืองสงขลา โดยอาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา หลังจากนั้น รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสที่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 ในการประกวด Museum Thailand Awards 2018 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบบัตรผู้มีคุณูปการสถาบันทักษิณคดีศึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) และคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามด้วยกิจกรรมการแนะนำหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา โดยนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และปิดท้ายด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ เสวนาและพบปะกับผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ สำหรับการพบปะในครั้งที่ 10 นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการลดปัญหาขยะ และเข้มงวดกวดขัน อย่างจริงจังต่อปัญหาขยะ เพื่อจังหวัดสงขลาสะอาดและสวยงาม พร้อมที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา