นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค การแข่งขันโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค Milketing Form Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทยเดน-มาร์ค รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 17 ก.พ.62
(อ่าน 405)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค การแข่งขันโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค Milketing Form Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทยเดน-มาร์ค รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีม “ไทย เด่น มาก” นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับ รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค การแข่งขัน โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค Milketing Form Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทยเดน-มาร์ค รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562 ณ. อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี โดยมี อาจารย์จิราพร คงรอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

รายชื่อนิสิตทีม "ไทย เด่น มาก"
1. นางสาวนาซีร่า เบ็ญฤทธิ์
2. นางสาวยุวดี รัศมีทองคำ
3. นางสาวจริญญา ทองแกมแก้ว
4. นางสาวกอลีย๊ะ อยู่ดี

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ