นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 22 ก.พ.62
(อ่าน 705)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46  “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 20  มกราคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผลสรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับ 1 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง ดังนี้
1. นายชัยวัฒน์ หมวกทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนัก เกิน 60 กิโลกรัม ไม่เกิน 64 กิโลกรัม
2. นายวรเชษฐ์ นกหมุด ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น ไลท์ฟลายเวท น้ำหนัก เกิน 60 กิโลกรัม ไม่เกิน 63.5 กิโลกรัม – ชาย
3. นายพราน เพชรไฝ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46  กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 49  กิโลกรัม
4. นางสาวรัตติยากร แก้วหนู ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักกิน 45  กิโลกรัม ไม่เกิน 48  กิโลกรัม – หญิง
5. นางสาวกมลทิพย์ ทองอนันท์ ,นางสาวชนากานต์ ธรรมธินโน ,นางสาววันวิสาข์ สังขะพันธ์ และนางสาวสุรางคนา รอดขวัญ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกีฬา เปตอง ทีมหญิง 3 คน
6. นายปุญญวีร์ แดงเปีย ,นายธวัชชัย บุญศัพท์ ,นายฮานิฟ สาแลแม ,นายเราะห์มัน ยะโก๊ะและนายรุสดี หลีเหร็ม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย
7. นางสาวชลลดา เจยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท กีฬาปันจักสีลัต รุ่น B หญิง
8. นางสาววิวรรณ ชุมแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท กีฬาปันจักสีลัต รุ่น E หญิง
9. นายณัฐดนัย อ่อนแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท กีฬาปันจักสีลัต รุ่น G ชาย

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ