พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกัน โครงการต้นแบบเครื่องโหลดไม้ยางพาราแปรรูปเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบอัตโนมัติ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 22 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 22 ก.พ.62
(อ่าน 304)
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกัน โครงการต้นแบบเครื่องโหลดไม้ยางพาราแปรรูปเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบอัตโนมัติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกัน โครงการต้นแบบเครื่องโหลดไม้ยางพาราแปรรูปเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบอัตโนมัติ (Prototype of container loading system for para-wood indusial) แผนงาน Co-Research ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างภาคเอกชน กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ภาพ/ข่าว : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ