นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเเผนด้านการทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการ HR Genius 2018
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 25 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 25 ก.พ.62
(อ่าน 201)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเเผนด้านการทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการ HR Genius 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแผนด้านการทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการ "HR Genius 2018" ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธีรพร ทองขะโชค เป็นที่ปรึกษา

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับรางวัล
1. นางสาวศรัญญา สุขขี
2. นายยุทธวีร์ พรหมสีลาย
3. นายศุภชัย รุ่งเสรีกุล

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ