นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะทะเล (กิจกรรมเก็บขยะทะเลในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม) ณ แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 4 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 4 มี.ค.62
(อ่าน 345)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะทะเล (กิจกรรมเก็บขยะทะเลในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม) ณ แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 52 คน เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะทะเล (กิจกรรมเก็บขยะทะเลในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม) ณ แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นประมาณ 350 คน กิจกรรมประกอบด้วยการเดินรณรงค์ลดใช้ขยะพลาสติก การเข้าชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล และร่วมกันเก็บขยะทะเลบริเวณแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้ขยะน้ำหนักรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,250 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็น โฟม ขวดพลาสติก (ขวดน้ำ ขวดพลาสติกอื่นๆ) ขวดแก้ว กระป๋อง รองเท้า หลอด ถุงพลาสติก เชือก ทุ่นลอย เศษอวน และเครื่องมือประมงต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นอาสาสมัครในการคัดแยกขยะตามมาตรฐาน ICC (International Coastal Cleanup) ด้วย

ภาพ/ข่าว : หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ