นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 8 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 8 มี.ค.62
(อ่าน 309)
หัวข้อข่าว : นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิศรุต ตุกังหัน  นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และ นางสาวสุภัตรา อินจันทร์  นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ในที่ปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงาน #วันนักประดิษฐ์ 2562  ในผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า "ไลโปไดเจส จุลินทรีย์ผงอเนกประสงค์สำหรับย่อยสลายไขมันในน้ำเสีย" โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ