นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 13 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 13 มี.ค.62
(อ่าน 297)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายอัษฎาวุธ ไชยวรรณ นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561 แนวเรื่อง "มีอะไรอยู่ในป่า"  (ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ และเงินจำนวน 5,000 บาท ซึ่งผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เข้ารับรางวัล ณ อนุสรณ์สถาน 80 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชพาติการธามวรวิหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกุล เป็นที่ปรึกษา 

ภาพ/่ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ