นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน ในการแข่งขันมโนราห์ดาวรุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.62
(อ่าน 205)
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน ในการแข่งขันมโนราห์ดาวรุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันมโนราห์ดาวรุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย 2562 ในงานกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 2562  การแข่งขันดังกล่าว นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และอาจารย์วีระเดช ทองคำ เป็นผู้ควบคุมทีมนิสิต จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1.นางสาวรัตนาวดี ทองมา  ชั้นปีที่3
2.นางสาวจุฑารัตน์ จันทกาโร  ชั้นปีที่3
3.นางสาวกาญจนา นุ่นสงค์  ชั้นปีที่4
4.นางสาวรุ้งนภา ชุมประเสริตฐ์  ปีที่4
5.นางสาวธัญธิตา บุตรคง ชั้นปีที่4
6.นายรัตนพล กาญจนารักษ์ ชั้นปีที่4
7.นายธัญวัฒน์ วิเชียรรัตน์ ชั้นปีที่4 


ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ