อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.62
(อ่าน 289)
หัวข้อข่าว : อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ3 เหรียญทองแดง ในชื่อชุดผลงาน สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้ หมายเลข 3 จากการประกวดโครงการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 9 - 28 ตุลาคม 2561 ณ พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 64 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย


ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ