คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.62
(อ่าน 251)
หัวข้อข่าว : คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 อาจารย์ดำรง ชีวะสาโร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ