นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ประจำเขตภาคใต้ ในการแข่งขันรอบ Final จากการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด โครงการ Marketing Plan Contest 11 by A.P.Honda
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.62
(อ่าน 247)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ประจำเขตภาคใต้ ในการแข่งขันรอบ Final จากการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด โครงการ Marketing Plan Contest 11 by A.P.Honda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม Retro Street ได้รับรางวัลชมเชย ประจำเขตภาคใต้ ในการแข่งขันรอบ Final จากการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด โครงการ Marketing Plan Contest 11 by A.P.Honda เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Siam Square One กรุงเทพมหานคร

สมาชิกทีม “Retro Street
1. นางสาวจิราพัชร สุวรรณมณี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ วะสีคง
3. นางสาวสิริมา ฝันฝา
4. นางสาวสายธาร บกดำ
5. นางสาวศศิธร จันทร์ด้วง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย

โครงการ Marketing Plan Contest 11 by A.P.Honda เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ใช้ความคิดสร้างสรรค์วางแผนการตลาดภายใต้ 2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น Honda Scoopy i คอนเซ็ปต์ New Scoopy i MY FIRST RIDE. MY WAY เท่เรียบ เฉียบแบบมินิมัล และรุ่น Honda Super cub คอนเซ็ปต์ All New Super cub FOREVER RETRO เจแปนนิสเรโทรแท้ ยังไงก็ไม่เปลี่ยน โครงการนี้จะช่วยให้เยาวชนได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง ได้รับประสบการณ์จริงจากหน่วยงาน และองค์กรธุรกิจภายนอก ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม การวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลในการสรรค์สร้างผลงาน และเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักการตลาดในอนาคต

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ