นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 2 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 2 พ.ค.62
(อ่าน 138)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประกวด IDEA WoW สร้างธุรกิจชุมชนยุคใหม่โดยใช้เสน่ห์ชุมชน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

รางวัลที่ 1  ทีมกระบองเพชร  ทุนการศึกษา 10,000 บาท และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ
1. นางสาวกัลยรัตน์  ศรีมะหันโต
2. นางสาววนิตชา  พูลภิรมย์
3. นางสาวโสริยา  แป้นนวล
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์จารุมาศ  เสน่หา

รางวัลที่ 2 ทีม B&K Bagkrajud ทุนการศึกษา 5,000 บาท
1. นางสาวณภัทร  รัญเวศ
2. นางสาวปวีณา  งิ้วฉิมพลี
3. นางสาวรัตนาพร  เจริญสุข
4. นายอัครภูมิ  ชายแก้ว
5. นางสาวณิชนันทน์  สาธุวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จารุมาศ  เสน่หา

รางวัลชมเชย ทีม BlackJellyStick ทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. นางสาวณัจดา  แขกพงค์
2. นางสาวนูรีตา  มามะ
3. นางสาวปิยะวรรณ  ศรีถาวร
4. นางสาวอามานี  ดอเล๊าะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จารุมาศ  เสน่หา

รางวัลชมเชย ทีม Campus Star ทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. นางสาวนิสรีน  รัตน์พันธ์
2. นางสาววิชุดา  ธรรมจินโน
3. นางสาวศิริณาฐ  ภักดี
4. นางสาวศศิประภา  กิจศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จารุมาศ  เสน่หา