นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 2 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 2 พ.ค.62
(อ่าน 168)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวซารีนา เบ็ญสะอิ นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล Best Paper ชื่อผลงาน เรื่อง ทัศนคติและการยอมรับเทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile banking) ของผู้มีอายุตั้งแต่ 60-80 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากผลงานกว่า 200 เรื่อง ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีอาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ