มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี พ.ศ.2562
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 4 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 4 พ.ค.62
(อ่าน 115)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี พ.ศ.2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ณ ลานปะรำพิธีบริเวณลานปู่เลียบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีประกอบด้วย การผูกผ้า 7 สี ต้นเลียบ  การเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูป / สรงน้ำพระพุทธรูป พิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ปู่เลียบ (โดยเชิญผู้ประกอบพิธีพราหมณ์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้ทำพิธีบวงสรวง) หลังจากนั้นพระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์  สวดมนต์ไหว้พระ และตักบาตร/ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) 

“ปู่เลียบ” จัดเป็นความเชื่อท้องถิ่นของผู้คนในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเมื่อศึกษาจากข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ พบว่า ในพื้นที่บริเวณเขารูปช้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในปัจจุบัน ถือได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูง เนื่องด้วยพื้นที่ในบริเวณนี้เดิมทีเป็นชุมชนมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเกษตร มีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ซึ่งในบริเวณชุมชน ปรากฏมีต้นเลียบขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ชาวบ้านต่างเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ แต่ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2511 มีการก่อสร้างสถานศึกษา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) ขึ้นในบริเวณนี้ จึงทำให้ชุนชนบางส่วนต้องย้ายออกไป มีเพียงส่วนน้อยที่ยังปักหลักอยู่ร่วมกับสถานศึกษา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา